BHV ontruimingsplan
Tips

Het belang van een goed ontruimingsplan

Ten eerste dient gezegd te worden dat in bedrijfspanden over het algemeen de aanwezigheid van een ontruimingsplan verplicht is. Dit houdt simpel gezegd in dat de bedrijfsleiding met een doordacht plan moet komen dat in werking wordt gesteld als er iets ergs gebeurt. Denk daarbij aan brand of een overstroming, of misschien wel het vrijkomen van giftige stoffen of gassen. In wezen moet dit plan elk jaar een keer geoefend worden. Zo weet het personeel ook wat er wordt verwacht bij een calamiteit. Personeel dat hiervan altijd op de hoogte is zijn de BHV’ers. BHV bij het ontruimingsplan betrekken, dus!

BHV ontruimingsplan

Welke rol spelen BHV’ers?

De inzet van BHV bij een ontruimingsplan is sowieso wel aan te raden. Dit gezien de kennis die zij hebben van het verlenen van eerste hulp en reageren bij noodsituaties. Dit alles hebben zij immers geleerd op cursussen. Bovendien wordt hun parate kennis eens in de zo veel tijd bijgehouden en zo nodig geactualiseerd. Dus zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van een ontruimingsplan spelen BHV’ers als het goed is een voorname rol. Zorg ervoor dat de rest van het personeel weet wie de BHV’ers zijn, zodat de rolverdeling duidelijk is zodra er onverhoopt iets gebeurt.